Naša ponuka

 

NAŠA PONUKA

 

  • Záložné zdroje prúdu

  • Akumulátory

  • Elektromotory

  • Elektrorozvádzače

  • Elektroinštalačný materiál 
 • Výroba jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovov 
 • Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných